Цвеќарата во куќата на цвеќето

 

Сите кои се родиле пред девеесетите, лесно ќе препознаат за која цвеќарница се работи. Ве пренесуваме на страната на српско Време, кон освртот од славната тастатура на Теофил Панчиќ за книгата на извесниот Лазар Џамиќ, кој избрал една доста интересна тема за разгледување. Сите оние кои се родиле пред горенаведениот период, веројатно ќе ги заскокотка штo тоа Џамиќ пишувал и што има Панчиќ да каже, за стрипот кој најголем успех имаше во, ни помалку ни повеќе туку токму во СФРЈ. 


 © Корица

 

Книгата, веројатно изобилува со реминисценции, ама од она што успеав да видам не е на патетично-носталгична линија туку се бави со еден забавен дел од културно-општествено-политичките услови во бившата ни земја и кои се основните предуслови, овој стрип токму тука да го има својот најголем успех. Ете, Подобро да се живее цел живот како милионер, отколку седум дена во беда.

Бујрум текстот од Време

Бонус, дел од книгата во ПДФ


hakfin | 17.02.2013 | twitter