52 мајстори на фотографијата - Стив Меккари

“Она што е важно во мојата работа е индивидуалната фотографија. Јас фотографирам повеќе фотографии кога тоа се бара за некој фото есеј или репортажа и тие фотографии мора да функционираат како целина. Но, она што е најважно за мене е дека секоја фотографија постои сама за себе, со свое значење и чувства.”  Стив Меккари.
 
© Steve McCurry / Magnum Photos, Bombay, India, 1996


Стив Меккари, еден од најдобрите фоторепортери на денешницата, најмногу е познат по неговите фотографии во боја. Во најдобра традиција на документарната фотографија, Меккари успева да ја прикаже суштината на човечката борба и радост.

Драги Неделчевски - Фото сојуз на Македонија, 2013 година


Ranti | 23.06.2014 | twitter