52 мајстори на фотографијата - Дејвид Лашапел

„Луѓето велат дека фотографиите не лажат. Моите лажат.“ Дејвид Лашапел
Дејвид Лашапел е меѓународно познат по неговиот исклучителен талент во комбинирање на хипер-реалистичната естетика со субверзивни општествени пораки.
 
© David LaChapelle, Angelina Jolie, Lusty Spring, 2010Затоа неговиот фотографски стил е опишан како „хипер-реално и итро субверзивен“ и како „кич поп надреализам.“ Неговата фотографија има референци во историјата на уметноста. Во една статија од 1996 ЛаШапел е наречен „Фелини на фотографијата“. Темите во неговата уметничка фотографија се: спасението, искупувањето, рајот и конзумеризмот.

 

Драги Неделчевски – Фото сојуз на Македонија, 2014 година


Ranti | 22.03.2015 | twitter