Мирко Попов за директор

КАМПАЊА
Дасе врати Музичка и Касетна Продукција
при МРТВ
со директор кој има знаење, искуство, визија и програма: Мирко Попов
Ве молам за ПОДДРШКА
лајк, шер, ретвит
ЌЕ ЖИВЕЕ МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА 
 
флаер


 

Ranti | 07.09.2017 | twitter