Затворање на изложбата „Петар Мазев 90 години од раѓање“ со предавање на Проф. Др. Иван Џепаровски

По повод затворањето на изложбата  „Петар Мазев 90 години од раѓање“ која привлече огромно внимание, постигна несекојдневен публицитет и постави рекорд на посетеност, Националната галерија на Македонија организира стручно водење низ изложбата.

Еден од нашите најеминентни филозофи и естетичари Проф. Др. Иван Џепаровски ќе одржи предавање  во амбиентално опкружување од сликите на Петар Мазев, ќе зборува за специфичните аспекти на ова сликарство кое го одбележа крајот на XXвек на нашите простори, за вулканската енергија, жестокиот колорит и нескротливиот дух на овој великан на македонската модерна. Ќе бидеме во прилика да слушнеме едно ново исчитување кое тргнува од лични импресии, за потоа да не запознае со новите теории и гледања на овие слики низ различни призми и пристапи.

Водењето ќе се одржи на 25.01.2018 година (четврток), во 12 часот, во просториите на објектот Даут пашин амам.

изложба


 

Ranti | 22.01.2018 | twitter